Sukanta Bhattacharyya Digital Painting

Digital painting of Sukanta Bhattacharyya for book cover.

sukanta bhattacharyya digital painting

Original digital painting of great Bengali poet Sukanta Bhattacharyya

sukanta bhattacharyya

sukanta bhattacharyya

A snap of the printed cover.